mobile menu icon
 
 
logo Vaderhart

Als je het echt helemaal verknald hebt!

“En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan…” (Lukas 22:61 – HSV)

We kennen allemaal wel het verhaal over de verloochening van Petrus. Als je het nou hebt over ‘verknallen’, nou Petrus had het wel heel aardig verknald. Ook kennen we het verhaal wat zich afspeelt op het strand waar Jezus Petrus herstelt in zijn bediening. Toch was dit niet het eerste moment waar Jezus Zijn liefde over Petrus uitstort. Het was al veel eerder!

Het was het moment dat Petrus Jezus in de ogen keek, en wat hij daar in Jezus’ ogen zag dat deed hem bitter huilen. Ik geloof dat Petrus zichzelf wel flink voor het hoofd kon slaan. Het was voorspeld en toch heeft hij zijn Meester verloochend. Maar wat veel groter is, is datgene wat Petrus zag in Jezus’ ogen. Wat zag hij?

Hiervoor wil ik naar het Hooglied van Salomo. De bruid lag op bed en had zich helemaal klaar gemaakt om te gaan slapen. Plotseling wordt er op de deur geklopt en ze heeft geen zin om er weer uit te gaan om de deur te openen. Geen zin! Het was haar Liefste die klopte, “Doe mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte, …”. Op een gegeven moment trekt Jezus, de Bruidegom, Zich terug en laat vloeiende mirre achter aan de handgreep van de grendel. Toen kwam ze uit bed, deed de deur open maar Hij was weg.

Ze ging hem zoeken. Ze realiseerde zich dat ze zo ontzettend veel van Hem hield, ze was ziek van liefde. Ze vroeg aan iedereen waar Hij was. Ze schilderde Hem helemaal uit. Ongelooflijk de woorden die in Hooglied 5:10-16 worden gebruikt om Hem te omschrijven Die ze zo innig liefhad. Maar ze had Hem laten staan.

Ze vond Hem in Zijn tuin. Het ongelooflijke sensationele in dit verhaal is als ze Zijn woorden hoort. Geen verwijt, geen oordeel, geen straf! Mooi bent u, Mijn vriendin! Net als de vele andere plaatsen in Hooglied spreekt Hij haar aan zoals Hijzelf haar ziet en in Hem is geen veroordeling en verwijt. Mooi ben je, jij schoonste onder de vrouwen, er is totaal geen gebrek aan je!

Terug naar Petrus. Weet je wat Petrus in Jezus’ ogen zag en wat Hem bitter deed wenen? ‘Je bent mooi Petrus, knap en een lust voor Mijn ogen, Mijn vriend. Kijk niet naar Me want je ogen brengen me in verwarring.’ (Naar The Message vertaling)

Deze verwarring was geen verwarring waardoor Jezus zich afvroeg: Hoe kon je Me nou zo verloochenen? Nee, de verwarring was een verwarring van liefde! Liefde waar Jezus Zelf Zich over verbaasde! Jezus’ liefde was groter dan Petrus’ verloochening.

Dit is echt sensatie! Je hebt het verknald en afgedaan, afgekeurd en veroordeeld! En dan komt God de Vader met Zijn genade. Dat is wat Jezus heeft laten zien op aarde. Helemaal verknald en dan ziet God jou niet maar Hij ziet de volmaaktheid van Christus in jou! Sprekend van genade, dat is genade. Wij kunnen het verknallen, echt verknallen. Afgeschreven door mensen. Maar zo is God niet! Hij komt met genade. Herstel, hoop en liefde!

Lieve Pap, dank U voor Uw genade. Dank U voor nimmer veroordelende liefde. Dank U dat U ons niet afschrijft. Dank U dat er geen oordeel is bij U, maar enkel genade. Leer ons genadig te zijn naar de ander en onszelf. Leer ons om genade te communiceren en geen verbittering of oordeel. Vader U bent mijn Papa en ik houd zo ontzettend veel van U. Dank U dat U het werkelijk met Mij ziet zitten en dat U in mij gelooft! Eigenlijk kunnen we het niet verknallen bij U, want Uw genade is altijd groter! Dank U Vader.

Uw zoon,
Jan

Artikelnummer: VHK-030
Uitgever: Vaderhart.nl

Neem gauw eens een kijkje in onze webshop voor meerdere hele mooie minikaartjes en wenskaarten.

 
    Fragmenten van 10 jaar
    WWJB Activiteiten

 

Complete lezing

vaderhart kernwoorden