mobile menu icon
 
 
logo Vaderhart

Huil niet!

Hoe is het mogelijk dat deze woorden uit Jezus' mond kwamen? Je vindt ze in de bijbel, in Lucas 7:13. Het betreft hier een vrouw die haar man al is verloren en nu ook nog haar enige kind. Jezus wekt haar zoon op uit de dood, maar ik wil het accent niet daarop leggen maar op het verdriet van de moeder, voorafgaand aan de opwekking en Jezus' extravagante bewogenheid.

Deze vrouw zit werkelijk met de handen in het haar. Totale machteloosheid. Herkenbaar? Wat een verschrikkelijke situatie is dit. In wat voor verschrikkelijk verdrietige situatie zit jij, zitten jullie. Ik zou zeggen: Geef ruimte aan het verdriet. Het mag er zijn. Samen huilen, veel huilen. Niet praten, huilen!

En dan Jezus: Huil niet! Het gaat er echter om in welke houding Jezus naar de rouwstoet toestapt. Hij ziet ze en is meteen met zulk een intense, innerlijke mate van barmhartigheid bewogen over deze vrouw dat Hij het zelfs voelt in Zijn binnenste. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid! Jezus was ongelooflijk bewogen over deze vrouw met een ongekende emotie wat met geen woorden is te omschrijven. En dan: Huil niet!

Hij zegt als het ware: 'Geef Mij je pijn en je verdriet. Geef Mij je tranen. Mijn bewogenheid, Mijn gebroken hart over jouw diepe verdriet zal jou herstel brengen.

161110 MEDEX five grief .jpg.CROP.promo xlarge2  

Probeer niet zelf de strijd aan te gaan in je persoonlijke verwerkingsproces. Ik heb voor jou gestreden en in Mij ben je meer dan overwinnaar. Ik zeg niet dat er dan geen plaats mag zijn voor je verdriet. Geef het echter aan Mij. Ik wil dat je tot rust komt bij Mij. Mijn juk is zo zacht en Mijn last is heel licht. In Mijn bewogenheid ligt jouw kracht, jouw herstel. Geef je over, vertrouw Mij, capituleer. Hoe? Ik begrijp je uitzichtloze situatie. Ik herken het! Stop met proberen je situatie onder controle te krijgen. Stop met vechten!

Weet, dat in jouw totale machteloosheid, jouw onbeschrijflijke verdriet, Mijn kracht wordt geopenbaard. Misschien ben je boos. Dat mag! Je gedachten vervult met waaroms. Geef het aan Mij. Stop met proberen Mij te begrijpen.

Als Ik zeg 'Huil niet' dan bedoel ik absoluut niet dat ik over je verdriet heen wals. Integendeel! Ik vraag je alleen het aan Mij te geven. Als je Mij daarin vertrouwt, dan zal Ik jou een kracht doen ervaren die bovennatuurlijk is.

Wees niet bang Mijn liefste. Ik zal je nooit alleen laten. Ik ben voortdurend bij je!'

"Want Ik ben een barmhartig God; Ik zal je niet loslaten, ..." (Naar Deut. 4:31)

God, je liefhebbende Vader

 
    Fragmenten van 10 jaar
    WWJB Activiteiten

 

Complete lezing

vaderhart kernwoorden