mobile menu icon
 
 
logo Vaderhart

Ria de Groot

Hallo, ik ben Ria de Groot, geboren in 1958 en sinds een aantal jaren woon ik in Wedde, in de binnenlanden van Oost-Groningen, samen met mijn man Peter. Onze 6 kinderen zijn inmiddels volwassen en wonen op zichzelf. Ik ben oma van een kleinzoon die in 2015 is geboren. Ik ben contextueel hulpverlener sinds 2013. Daarvoor fulltime huisvrouw/moeder. Een belangrijke taak.  Binnenkort wil ik me gaan inzetten voor Stichting Gevangenenzorg. Deze groep mensen heeft mijn hart. En sinds kort mag ik ook deel uitmaken van het bestuur van Vaderhart.nl.

RiadeGroot  

Na deze opsomming kom ik bij het belangrijkste: Ik weet mij een kostbare dochter van Mijn Vader in de hemel. Dit is voor mij niet altijd vanzelfsprekend geweest. Heel lang heb ik gedacht, zonder me daar erg van bewust te zijn, dat ik dingen moest doen voor God om geaccepteerd te zijn door Hem. Hij was voor mij een God die rapportcijfers gaf en altijd vond dat het nog beter kon.

Daardoor voelde ik me schuldig als ik me niet aan de 'regels' hield, zoals bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan, goede daden doen, actief zijn in de gemeente en vooral niemand kwetsen maar juist iedereen blij maken. Heel vermoeiend allemaal. In 2011 kon ik niet goed meer verder. Ik was zo moe van alles , sliep slecht en kon geen rust meer vinden. De huisarts schreef anti-depressiva voor en gesprekken met een psycholoog. Dat hielp me wel weer wat op de been.

De echte verandering kwam echter toen ik met iemand mee ging naar een Vaderhartbijeenkomst met James Jordan. 'Leuke lezing' dacht ik. Totdat ik werd uitgenodigd naar voren te komen om een omhelzing van de Vader te krijgen. 'Ik niet' dacht ik nog, maar het was alsof God zei: 'Ik zou maar gaan'. Het ervaren van deze omhelzing heeft voor mij heel veel veranderd in mijn relatie met God. Hij kwam zo dichtbij en het was zo intiem, dat had ik nog nooit ervaren bij Hem. Het proces daarna heeft me erg bewust gemaakt van het feit dat ik een kind van God ben. Ik ervaar dat ook zo. God houdt onvoorwaardelijk van mij, neemt me bij de hand en zegt dat ik ook mag spelen. Dochter van de Allerhoogste is mijn identiteit geworden en ik heb een groot verlangen dit door te geven aan anderen.

In het bestuur van Vaderhart.nl vervul ik de functie van secretaris. Dit houdt in dat ik notuleer tijdens vergaderingen en de notulen uitwerk. Omdat Jan de inkomende en uitgaande post beheert heb ik daar weinig omkijken naar. Samen met de voorzitter stel ik ook de agenda samen voor de vergaderingen.

Het is voor mij heel bijzonder dat ik een aandeel mag leveren in dit bestuur. Sinds een aantal jaren ben ik groepsleider tijdens de vrouwenconferenties en zie ik hoe vrouwen geraakt worden door de Vader en Zijn onvoorwaardelijke liefde voor hen. Daarom heb ik me ook vereerd gevoeld om deel uit te mogen maken van het bestuur van Vaderhart.nl. Dit te mogen (uit) delen is levens veranderend.

Ria

 
    Fragmenten van 10 jaar
    WWJB Activiteiten

 

Complete lezing

vaderhart kernwoorden