Gezien en gevoeld

  • oktober 13, 2018

Indrukwekkend is het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Indrukwekkend zijn de woorden die hij uitspreekt naar God. Salomo was zich bewust van het feit dat het huis wat hij gebouwd had, in de verste verte nooit Gods heerlijkheid kon bevatten. Want, als zelfs de allerhoogste hemel Vaders heerlijkheid niet kan bevatten, waar dan wel? God wil in ons hart wonen, hier heeft Hij voor gekozen. Hij wil dichtbij zijn, in ons, met ons. Altijd!

Tot deze God spreekt hij: ‘Schenk aandacht God, luister, laten Uw ogen open zijn, dag en nacht, U hebt gezegd, luister en vergeef!’ ‘Vader, luister vanuit de hemel’. Dit maakt mij zo emotioneel. Dit geeft mij het gevoel dat God mij ziet én voelt.

Ik weet dat God mij hoort, altijd! Niets van mij is er wat Hem ontgaat. Hij luistert vanuit de hemel, Hij luistert echt, Hij schenkt aandacht. Hij ziet en Hij voelt.

Bijna 15 keer wordt het woord ‘luisteren’ gebruikt, om jouw Papa te bewegen om te luisteren. En niet alleen luisteren maar ook zien en voelen! Aan het eind van zijn gebed zegt salomo, ‘HEERE God, wijs het gebed van Uw gezalfde niet af. Denk aan Uw blijken van goedertierenheid …’. Eigenlijk staat er letterlijk ‘gezicht’ in plaats van ‘gebed’. Een gebed mag je uitspreken, verbaal of in je hart. Het mag gehoord en geluisterd worden. Maar een gezicht moet je zien en voelen. Een gezicht laat expressies zien in combinatie met het venster van het hart, de ogen. Een gezicht mag betast worden.

Als Salomo zo vaak God oproept om te luisteren, dan geloof ik met heel mijn hart dat Hij eigenlijk zegt:

‘HEERE God, Vader, ga niet voorbij aan mijn gezicht, zie mij en voel mij. Laat Uw liefde merken, Uw blijken van goedertierenheid, laat het me voelen, laat het me zien. Vader God, zie mij en voel mij. Dit is het verlangen van mijn hart, mijn grote behoefte. Uw zien, uw voelen. Ook door mensen heen.’

Hoe ik dit weet? Lees verder in hoofdstuk 7. ‘Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis.’ God ziet mij, Hij voelt mij. Door alles heen. Het vuur van Zijn heerlijkheid verteert alles wat dit ‘zien en voelen’ belemmert.

Weet je, het is Vaders diepste verlangen jou en mij te zien, waar je ook bent. Je kunt je eigenlijk niet voor Hem verstoppen. Soms heb je wel het gevoel dat Hij zich verstopt, dat Hij niet hoort en niet luistert. De waarheid is dat Hij je gezicht wil zien, Hij wil met Zijn vingers je gezicht voelen. En ja, daar zijn ook tranen van al je verdriet, pijn, eenzaamheid en teleurstellingen. Je weet het hè? Hij verzamelt ze, want ze zullen veel vrucht voortbrengen, voor de bouw van Zijn Koninkrijk.

Hou vol, lieverd, Hij ziet je en Hij voelt je!

Jan

Bron: De Bijbel – 2 Kronieken 6:12-7:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Fields marked with * are required

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.Privacybeleid