2020, Sabbatsjaar!

2020, was een jaar van rust en ons gebied braak laten liggen voor God. Zoekend naar vernieuwing en verdieping in onze visie. Het was een jaar als een braakliggend stuk land. Een stuk grond wat gedurende enige tijd onbezaaid (geen evenementen) is gelaten.

Het betekent niet dat er ‘niets’ is gedaan. Integendeel, het doel was om de vruchtbaarheid van de grond te verhogen. Niet het automatisme van seizoenen zorgt voor een goede oogst, maar God zelf, de God van de natuur. We geloven dat Hij de opbrengst van ons land zal vermeerderen als wij, mensen, in gehoorzaamheid, het land gedurende een sabbatsjaar onbewerkt laten.

We hebben zo als bestuur alle vier onze eigen beleving in ervaren. We willen graag deze persoonlijke verhalen met jou delen.

  1. Hannie Hiemstra
  2. Margaretha van Faassen
  3. Anneke Elzenga
  4. Jan Kramer

Houd onze website in de gaten voor wat komen gaat in 2021!Privacybeleid