Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Vaderhart.nl genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten (reiskosten bijvoorbeeld) die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Algmeen bestuurslid, Jan Kramer, ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 125,00 per maand.Privacybeleid