Het is niet jouw schuld

Dit hoofdstuk had ik al eerder geschreven omdat ik dit echt ervaren heb als een openbaring van God. Hij liet me zien hoe Hij mij ziet. Hij liet me zien dat al mijn schuld was weggenomen. Er was geen oordeel meer. Hier uit te leven is een tweede en een heel proces in ons leven. God had alles op Zijn zoon gelegd en ons bevrijd van schuld en oordeel. Wat er overblijft, is dit niet vaak de schuld die we onszelf opleggen? Wat er overblijft, is dit niet vaak het oordeel die we op onszelf afvuren met donderend geweld? Deze openbaring heeft mijn leven veranderd.

Dit wil ik ook tegen mijn ouders zeggen. Mijn ouders die niet in staat waren om ons liefde te geven. ‘Het was niet jullie schuld, lieve vader en moeder!’ Ik geloof dat dit misschien voor jou heel anders kan liggen. Toch hoop ik wel dat ook jij door de weg van vergeving ook hiertoe kunt komen. Dit zal je meer lucht geven in je longen en je bevrijden van die vreselijke gevoelens in je binnenste. Dit wil ik ook tegen mezelf zeggen. ‘Jan, het is ook niet jouw schuld!’ Realiseer je wel dat dit Gods stem is. God zegt dit.

In dit hoofdstuk wil ik je meer vertellen over het proces hoe ik dit persoonlijk heb meegemaakt.

Wanneer we in aanraking komen met het Vaderhart van God, dan komen we bij de diepe bevroren pijn in ons leven. Pijn waarvan we zelfs zelf niet eens weten dat we nog steeds met de gevolgen daarvan te maken hebben.

Het is één kant van het verhaal dat we mogen weten dat God ons troost met Zijn altijd durende aanwezigheid, Zijn nabijheid in diepste dalen van ons leven. God is er bij! Persoonlijk geeft dat mij altijd enorm veel moed, troost en kracht. God weet van ons zitten en staan, Hij kent onze gedachten als geen ander, Hij is bekend met de diepste geheimen van ons leven. Wanneer we in nood zijn dan stapt Hij niet overboord, maar is Hij er in de eerste instantie bij. Hij is bewogen over jouw situatie, wanneer jouw hart gebroken is, dan is Zijn hart ook gebroken. In de tweede instantie bestraft Hij de storm en brengt vrede en rust in je leven als een zee waar geen golfje te bespeuren is. Totale rust en vrede. Dit geeft kracht, dit geeft draagkracht. Kracht om door te gaan en te volharden in de hoop die je hebt in Hem. Dit is één kant van het verhaal.

De andere kant is dat God heel pastoraal en wijs met jouw zorgen, met jouw gebrokenheid omgaat. Zeer discreet en integer gaat Hij met jou om. Hij is de meest uitmuntende, wijze en liefdevolle pastorale Hulpverlener die er is. Hij doortrekt je hele leven en gaat naar de wortels van je leven, naar de wortels van je gehele bestaan. Hij brengt je terug op de plaatsen waar het begon. Dit is iets wat alleen Gods Geest kan.
God wil dat jij stil staat bij jezelf. God wil niet dat je zo over de pijn van je verleden heen walst. Hij wil dat je terug gaat naar dat moment waar het misging.

In mijn eigen leven is dit hetgeen geweest wat mijn ogen heeft geopend voor mijn eigen gebrokenheid. Toen ik mocht stilstaan bij mijn eigen verleden. Ik mocht bij dat kleine jochie gaan zitten en ik mocht lief voor hem zijn. Dat kleine jochie, die kleine Jan die zo tekortgeschoten was in liefde, veiligheid, geborgenheid en genegenheid.

Door de gebrokenheid in mijn leven hebben zich bepaalde patronen ontwikkeld die zich in mijn leven steeds meer gingen openbaren als overlevingsmechanismen. De vruchten hiervan waren niet goed in mijn leven. Er kwam zelfveroordeling, zelfverwijt en afwijzing. De liefdeloosheid waarmee ik opgegroeid was manifesteerde zich in prestatiezucht. Mijn identiteit werd afhankelijk van wat ik deed. Verkeerde prioriteiten stellen met als gevolg verwaarlozing van mijn gezin en presentatie van liefdeloosheid. Dezelfde liefdeloosheid waarmee ik was opgegroeid. Dit gaat in tegen Gods verlangen!

We gaan onszelf verwijten en de schuld geven van de dingen die er mis gaan in ons leven. Angst komt ons leven binnen. Angst om te falen, angst om het niet goed te doen. Angst voor straf. We doen toch nooit iets goed. Zelfveroordeling, de wortel van vele wonden. We gaan leven als een schuldige. We gaan communiceren als een schuldige. We worden schuldig verklaard in deze maatschappij. Zelfs in de kerk! Er wordt zoveel schuld gecommuniceerd, waardoor we steeds dieper wegzinken in de ongekende diepe put van zelfveroordeling, de wortel van een negatief zelfbeeld, afwijzing, ziekte, stress en destructieve gedachten.

Ik wil terug naar een eerdere alinea waarin ik schreef dat God teruggaat in je leven om diepe wortels bloot te leggen. En dan komt ik op het punt waar ik naar toe wil. Op dit punt gaat God je niet verwijten. Dit klinkt allemaal zo logisch, want we weten dat God liefde is en dat Hij mild en genadig is. Toch kunnen we, door de diepe wortels van pijn in ons leven, de liefde van God de Vader niet verdragen, als Hij dichtbij komt en het ons toefluistert.

Wat fluistert Hij dan toe? Het is niet jouw schuld. Nee natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Toch is het een werk van Gods Geest om deze woorden te laten landen en binnen te laten komen. Ze als het ware op te eten. Het is niet jouw schuld! Het is niet jouw schuld. God gaat terug naar jouw kind-zijn en vol mededogen kijkt hij naar jou toen jij je zo verlaten voelde, zo alleen en niet begrepen. God heeft begrip voor iedere omstandigheid in je leven. Hij weet als geen ander dat ieder gedragspatroon een oorzaak heeft. God straft niet! God is genadig en Hij veroordeelt niet. Hij is vol bewogenheid over jouw gebrokenheid. De schuld die op jouw rustte heeft Hij op Zijn Zoon gelegd. Jezus heeft voor de meest volmaakte pastorale basis gezorgd. Een basis waardoor God als geen ander zoveel begrip heeft voor jouw pijn en Hij het met een enorme welmenendheid zegt: Het is niet jouw schuld. Dit is Zijn passie voor de mens.

Deze woorden doorbreken de muren van jouw pijn en gebrokenheid en brengen je van gebrokenheid tot herstel voor een leven van intimiteit met God jouw Papa. Weet je wat de woorden ‘Het is niet jouw schuld’ betekenen? Je bent geliefd! Je bent geliefd door je Vader in de hemel, je bent geliefd door de schepper van hemel en aarde, de formeerder van je leven. Je bent geliefd door Hem die je nooit zal afwijzen en je op je nummer zal zetten. Je bent geliefd door Hem die je leven geeft en overvloed. Je bent geliefd door Hem die je wil herstellen. Je bent geliefd!Privacybeleid