Privacyverklaring

Stichting Vaderhart.nl legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aankoop van één van onze produkten en structurele of een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkerijen en de bank voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven met bemoediging en over aanstaande en afgesloten WWJB Activiteiten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan secretariaat van de stichting, info@vaderhart.nl. Onder aan de nieuwsbrieven is voor wat dat betreft ook de mogelijkheid om ontvangst ervan te stoppen. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Vaderhart.nl zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden!

Terug naar menu PrivacybeleidPrivacybeleid